Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

Početna

 

2013

04

ANALIZA MENADŽMENTA UZGOJA HRVATSKOG POSAVCA (str.127-136)

ANALYSIS OF BREEDING MENAGEMENT OF CROATIAN POSAVINA HORSE (str.127-136) 

Marko Hajenić, Ante Ivanković

Izvorni znanstveni članak
 

PDF
Hrvatski

 

PILOT ISTRAŽIVANJE O MOGUĆNOSTIMA RAZVOJA
KONJIČKOG TURIZMA U HRVATSKOJ
(str.137-145)

PILOT STUDY ABOUT THE OPPORTUNITIES OF THE
CROATIAN HORSEBACK TOURISM DEVELOPMENT
(str.137-145)
 

Maja Jakovinac, Romana Caput-Jogunica, Jelena Ramljak

Izvorni znanstveni članak
 

PDF
Hrvatski

 

SVJETSKI I EU TRENDOVI U PERADARSKOJ PROIZVODNJI
U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2020. GODINE (str.147-150)

Branko Bobetić

Izlaganje sa skupa
 

PDF
Hrvatski

 

STANJE I SMJERNICE RAZVOJA SVINJOGOJSTVA
S POSEBNIM OSVRTOM NA ISTOČNU HRVATSKU (str.151-159)

SITUATION AND DIRECTIONS OF PIG BREEDDING
WITH SPECIAL REVIEW TO EASTERN CROATIA (str.151-159)
Gordana Kralik, Vladimir Margeta, Zoran Luković, Igor Kralik

Stručni rad
 

PDF
Hrvatski