Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2010

02 - 04

BIOLOŠKE ZNAČAJKE TUROPOLJSKE PASMINE SVINJA KAO ČIMBENICI OBNOVE I OČUVANJA POPULACIJE   (str.79-90)     

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TUROPOLJE PIG BREED AS FACTORS IN RENEWING AND PRESERVATION OF POPULATION   (str.79-90)

Marija Đikić, Kresimir Salajpal, Danijel Karolyi, Domagoj Đikić, Vlatko Rupić

Izvorni znanstveni članak   

PDF
Engleski

 

ODLIKE ISTARSKOG GOVEDA U PROIZVODNJI GOVEĐEG
MESA  
(str.91-99)

CHARACTERISTICS OF THE ISTRIAN CATTLE IN BEEF PRODUCTION  (str.91-99)

Ante Ivanković, Pavo Caput, G. Prekalj, Nikolina Kelava,
M. Konjačić, G. Šubara, E. Šuran

Izvorni znanstveni članak  

PDF
Hrvatski

 

ZNAČAJKE REZERVA GENA I PREPOZNAVANJE RIZIČNIH POPULACIJA SLOVAČKIH KONJA   (str.101-105)

GENE RESERVES CHARACTERISTICS AND RISK POPULATIONS IDENTIFICATION IN SLOVAK HORSES   (str.101-105)

J. Buleca Jr, I. Valocký, Š. Karahuta, J. Buleca, D. Takáčová

Izvorni znanstveni članak   

PDF
Engleski

 

ZNAČAJKE PARAMETARA ENERGETSKOG METABOLIZMA
U PASMINI SVINJA MANGALICA  
(str.107-111)

CHARACTERISTICS OF ENERGETIC METABOLISM PARAMETERS
IN MANGALICA PIG BREED  
(str.107-111)

J. Buleca Jr., M. Húska, P. Reichel, M. Tučková, S. Mardzinová

Izvorni znanstveni članak  

PDF
Engleski

 

PLODNOST HRVATSKE ŠARENE KOZE I PORODNA MASA JARADI   (str.113-121)

PROLIFICACY OF CROATIAN COLORED GOAT AND KIDS BIRTH WEIGHT   (str.113-121)

Mirna Beran, Boro Mioč, Zdravko Barać, Ivan Vnučec, Zvonimir Prpić, Vesna Pavić, A. Kasap

Izvorni znanstveni članak   

PDF
Hrvatski

 

PROŠIRENOST KOKCIDIJA IZ RODA EIMERIA U GOVEDA U HRVATSKOJ   (str.123-130)

PREVALENCE COCCIDIA OF THE GENUS EIMERIA IN CATTLE IN CROATIA   (str.123-130)

Ranka Rajković Janje, Bara Vinković, Vera Auslender, Sanja Bosnić, Kristina Matković, Dubravko Katić

Izvorni znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

SISTEMATIZACIJA UZGOJA IZVORNE PASMINE KONJA HRVATSKI HLADNOKRVNJAK I. dio: prema kobilama rodonačelnicama rodova   (str.131-142)

SYSTEMATISATION OF BREEDING OF THE AUTHENTIC HORSE BREED CROATIAN COLDBLOOD Part I: according to line founding mares   (str.131-142)

Mato Čačić

Pregledni rad 

PDF
Hrvatski