Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2008

06

VANJŠTINA RAZLIČITIH KATEGORIJA HRVATSKE ŠARENE KOZE (str.439-447)

EXTERIOR CHARACTERISTICS OF DIFFERENT CATEGORIES OF CROATIAN COLOURED GOAT (str.439-447)

B. Mioč, Z. Prpić, I. Vnučec, V. Sušić, Z. Antunović, Z. Barać, Vesna Pavić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PROCJENA KOREKCIJSKIH FAKTORA STABILIZACIJE BOJE JUNEĆEG MESA (str.449-462)

ASSESSMENT OF CORRECTION FACTORS OF BEEF COLOUR STABILIZATION (str.449-462)

Nikolina Kelava, M. Konjačić, T. Jakopović, I. Kos, A. Ivanković, D. Marenčić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

KAKVOĆA GOVEDINE: ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA MEKOĆU I MRAMORIRANOST (str.463-478)

BEEF QUALITY: FACTORS AFFECTING TENDERNESS AND MARBLING (str.463-478)

Marija Špehar, D. Vincek, S. Žgur
Pregledni rad

 

PDF
English

 

DOBROBIT MLIJEČNIH KRAVA (str.479-494)

WELFARE OF DAIRY COWS (str.479-494)

M. Ostović, Ž. Pavičić, T. Balenović, V. Sušić,
Anamaria Ekert Kabalin

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

HIGIJENA, DOBROBIT I PONAŠANJE NESILICA SMJEŠTENIH U KLASIČNIM KAVEZIMA I ALTERNATIVNIM SUSTAVIMA DRŽANJA (str.495-501)

HYGIENE, WELFARE AND BEHAVIOUR OF LAYING HENS
HOUSED IN CONVENTIONAL CAGES AND ALTERNATIVE
SYSTEMS
(str.495-501)

M. Vučemilo, K. Matković, B. Vinković, S. Radović, M. Benić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Engleski

 

ALBANIAN LOCAL CATTLE BREED
(str.503-509)

K. Kume, I. Omari, F. Tahiri
Izlaganje sa skupa

PDF
Hrvatski