Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2008

04

EKONOMSKI I MENADŽERSKI ASPEKTI DRŽANJA GOVEDA
U SLOVAČKOJ
(str.271-281)

ECONOMIC AND MANAGERIAL ASPECTS OF
THE CATTLE KEEPING IN SLOVAKIA
(str.271-281)

Iveta Ubrežiova, Maria Farkašova
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
English

 

OSCILACIJA U BROJU SOMATSKIH STANICA KOD KONTROLIRANIH KRAVA U SLOVENIJI U RAZDOBLJU
1997-2007
(str.283-292)

OSCILLATION OF SOMATIC CELL COUNT IN MILK
OF RECORDED COWS IN SLOVENIA IN YEARS
1997-2007
(str.283-292)

M. Klopčić, J. Osterc, M. Klinkon

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

FENOTIPSKA POVEZANOST IZMEĐU SVOJSTAVA VANJŠTINE I DUGOVJEČNOSTI KRAVA SIMENTALSKE PASMINE (str.293-302)

PHENOTYPIC RELATIONSHIP BETWEEN LINEAR TYPE TRAITS AND LONGEVITY OF SIMMENTAL COWS (str.293-302)

N. Raguž, Vesna Gantner, Sanja Jovanovac

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
English

 

UTJECAJ OPĆIH UVJETA U PRASILIŠTU NA NEONATALNO VLADANJE PRASADI (str.307-315)

INFLUENCE OF GENERAL CONDITIONS IN FARROWING PEN ON NEONATAL BEHAVIOUR IN PIGLETS (str.307-315)

M. Ostović, Ž. Pavičić, T. Balenović, Anamaria Ekert Kabalin

Stručni rad

 

PDF
Engleski

 

ZNAČENJE HIGIJENE POJILICA U
SUVREMENOM SVINJOGOJSTVU
(str.317-322)

ROLE OF DRINKER HYGIENE IN MODERN
PIG PRODUCTION
(str.317-322)

Ž. Pavičić, M. Ostović, A. Tofant, T. Balenović,
Anamaria Ekert Kabalin

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

POSTUPCI S TEKUĆIM GNOJEM U INTENZIVNOJ
SVINJOGOJSKOJ PROIZVODNJI
(str.323-333)

PROCEDURES WITH LIQUID MANURE IN INTENSIVE PIG PRODUCTION (str.323-333)

Ž. Pavičić, M. Ostović, A. Tofant, T. Balenović,
Anamaria Ekert Kabalin

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

PRIRODNO VALJENJE DOMAĆE PERADI (str.335-344)

NATURAL HATCHING OF DOMESTIC POULTRY (str.335-344)

M. Ostović, Ž. Pavičić, T. Balenović, Anamaria Ekert Kabalin Stručni rad

 

PDF
Hrvatski