Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2008

03

STRUKTURNE PROMJENE U HRVATSKOM GOVEDARSTVU (MAKROEKONOMSKA ANALIZA) (str.191-204)

STRUCTURAL CHANGES IN CROATIAN CATTLE INDUSTRY (MACROECONOMIC ANALYSIS) (str.191-204)

M. Tadić, D. Cvitković, Marina Pavlak
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ RAZLIČITIH UVJETA SMJEŠTAJA I BROJA ŽIVOTINJA NA HIGIJENSKU KAKVOĆU ZRAKA U PRASILIŠTIMA (str.205-214)

INFLUENCE OF HOUSING CONDITIONS AND NUMBER OF ANIMALS ON HYGIENIC AIR QUALITY IN THE FARROWING PEN (str.205-214)

Ž. Ljubić, Ž. Pavičić, T. Balenović, M. Ostović, A. Ekert Kabalin

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UČINKOVITOST STACIONARNOG SUSTAVA ZA IZGNOJAVANJE NA FARMI MUZNIH KRAVA (str.215-224)

EFFICIENCY OF THE STATIONARY MANURE REMOVAL SYSTEM ON DAIRY FARM (str.215-224)

N. Šebalj, D. Filipović

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
English

 

REPRODUKTIVNA DJELOTVORNOST ZEČEVA (Lepus europaeus) U ODABRANIM HRVATSKIM UZGAJALIŠTIMA (str.225-234)

REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF HARES (Lepus europaeus) IN SELECTED FARMS IN CROATIA (str.225-234)

K. Pintur, N. Popović, A. Alegro, K. Salajpal, Z. Janicki

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

METODE PROCJENA I MJERENJA MORFOLOŠKIH ODLIKA OVČJEG VIMENA (str.235-243)

METHODS OF EVAULATION AND MEASURING OF EWE UDDER MORPHOLOGY TRAITS (str.235-243)

Z. Prpić, B. Mioč, Vesna Pavić, I. Vnučec

Pregledni rad

 

PDF
Engleski

 

PERSPEKTIVA PROGRAMA OČUVANJA AUTOHTONIH PSMINA KONJA KAO DIO REORGANIZACIJE KONJOGOJSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.245-253)

PROSPECT OD AUTOCHTHONOUS BREEDS CONSERVATION PROGRAMS AS A PART OF HORSE BREEDING REORGANIZATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.245-253)

N. Korabi, M. Čačić
Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ SOCIJALNIH I MIKROKLIMATSKIH ČIMBENIKA NA VLADANJE SVINJA TIJEKOM HRANJENJA (str.255-263)

INFLUENCE OF SOCIAL AND MICROCLIMATE FACTORS ON FEEDING BEHAVIOUR IN PIGS (str.255-263)

M. Ostović, Ž. Pavičić, T. Balenović, A. Ekert Kabalin
Stručni rad

 

PDF
Hrvatski