Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2008

01

ISPAŠA U BIOKEMIJSKI RAZNOVRSNOJ BILJNOJ ZAJEDNICI: KOMPLEMENTARNOST SEKUNDARNIH METABOLITA
(str.3-9)

FORAGING IN BIOCHEMICALLY HETEROGENOUS PLANT COMMUNITY: SECONDARY METABOLITES COMPLEMENTARITY (str.3-9)

Jozo Rogošić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
English

 

MORFOLOŠKE ODLIKE VIMENA ISTARSKIH OVACA (str.11-18)

UDDER MORPHOLOGY TRAITS OF ISTRIAN SHEEP (str.11-18)

Zvonimir Prpić, Vesna Pavić, Boro Mioč, Ivan Vnučec,
Velimir Sušić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

DIZAJN KONZERVACIJSKIH SHEMA U FUNKCIJI OČUVANJA I GOSPODARSKE REAFIRMACIJE UGROŽENIH IZVORNIH PASMINA (str.21-26)

Ante Ivanković, Pavo Caput, Z. Ivkić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

SLOVENIAN WAY OF LEGISLATION ON AnGR (str.27-38)

Drago Kompan

Izlaganje sa skupa

PDF
English

 

IZVANTJELESNO OČUVANJE ŽIVOTINJSKE GENETSKE RAZNOLIKOSTI U BANCI GENA. RAD U CENTRU ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O. (str.39-42)

M. Matković, Ivanka Majić-Balić, P. Božić, Š. Horvat

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM KORIŠTENJEM
IZVORNIH PASMINA I SORTI
(str.43-54)

R. Ozimec

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

KRIŽEVAČKA KUKMICA
(str.55-57)

V. Pintić, Nataša Pintić-Pukec, F. Poljak, Katica Vojta,
Marija Meštrović, S. Flajpan, Z. Mihalić

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

TRAJNA ZAŠTITA ISTARSKOG GOVEDA GOSPODARSKIM KORIŠTENJEM (str.59-67)

PERMANENT PROTECTION OF ISTRIAN CATTLE THROUGH COMMERCIAL EXPLOITATION (str.59-67)

G. Prekalj, P. Caput, A. Jedrejčić, A. Ivanković, M. Konjačić

Izlaganje sa skupa

 

PDF
English

 

EVALUACIJA CRNE SLAVONSKE SVINJE U ODNOSU NA SUSTAV DRŽANJA I KRIŽANJE (str.69-73)

EVALUATION OF THE BLACK SLAVONIAN PIG IN TERMS OF INDOOR/OUTDOOR PRODUCTION SYSTEM AND CROSSBREEDING (str.69-73)

Đuro Senčić, Danijela Butko, Zvonko Antunović

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

UZGOJ NEKIH UGROŽENIH I AUTOHTONIH VRSTA SLATKOVODNIH RIBA (str.75-77)

D. Valić, M. Mesarić, E. Teskeredžić

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

THE OLD - KLADRUBY HORSE AS A NATIONAL
HERITAGE OF CZECH REPUBLIC
(str.79-82)

Eva Sobotková, Barbora Zurovacová

Izlaganje sa skupa

 

PDF
English