Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2007

05

UTJECAJ TJELESNE MASE PRI PORODU NA PRIRAST I GUBITKE ODOJAKA (str.337-346)

INFLUENCE OF PIGLETS BIRTH WEIGHT ON WEIGHT GAIN AND LOSSES (str.337-346)

Tomislav Balenović, Anamaria Ekert Kabalin, Sven Menčik,
Željko Pavičić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

VANJŠTINA CIGAJE (str.347-357)

EXTERIOR CHARACTERISTICS OF TSIGAI SHEEP (str.347-357)

Josip Vrdoljak, Vesna Pavić, B. Mioč, Z. Barać, I .
Vnučec, Z. Prpić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

KLAONIČKI POKAZATELJI CRESKE, PAŠKE I JANJADI TRAVNIČKE PRAMENKE (str.359-370)

SLAUGHTER CHARACTERISTICS OF CRES, PAG AND TRAVNICKA PRAMENKA LAMBS (str.359-370)

D. Bedeković, B. Mioč, Vesna Pavić, I. Vnučec, Z. Prpić, Z. Barać

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
English

 

USPOREDBA TJELESNIH MJERA JEZERSKO-SOLČAVSKE OVCE DANAS I PRIJE 90 GODINA NA PRVOBITNOM UZGOJNOM PODRUČJU (str.371-378)

BODY MEASUREMENTS OF JEZERSKO-SOLČAVA SHEEP TODAY AND 90 YEARS AGO BREEDED IN PRIMARY DOMESTIC REGION (str.371-378)

M. Lomšek, I. Vojtic

Prethodno priopćenje

 

PDF
Hrvatski

 

UZGOJ SIMENTALCA U HRVATSKOJ
(str.379-394)

I. Jakopović

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Engleski

 

PROIZVODNJA GOVEĐEG MESA
SIMENTALCA JE USPJEŠNA

(str.395-397)

L. Summer
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

RAZMIŠLJANJA O BUDUĆNOSTI PASMINE
DVOSTRUKOG SMJERA ISKORIŠTAVANJA SIMENTALCA

(str.399-409)

P. Stückler

Prethodno priopćenje

PDF
Hrvatski