Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2006

03

VANJŠTINA RAPSKE OVCE (str.163-171)

EXTERIOR CHARACTERISTICS OF RAB SHEEP (str.163-171)

Boro Mioč, Vesna Pavić, Zdravko Barać, Velimir Sušić, Zvonimir Prpić, Ivan Vnučec, Daniel Mulc

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

KVALITETA KOKOŠJIH JAJA IZ SLOBODNOG I KAVEZNOG SUSTAVA DRŽANJA (str.173-179)

EGG QUALITY FROM FREE RANGE AND CAGE SYSTEM OF KEEPING LAYERS (str.173-179)

Đuro Senčić, Zvonko Antunović, Matija Domačinović, Marcela Šperanda, Zvonimir Steiner

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PROIZVODNJA GOVEDINE U EUROPSKOJ UNIJI
I REFORMA CAP-A PREGLED STANJA I TRENDOVA
(str.181-202)

BEEF PRODUCTION IN THE EUROPEAN UNION AND
THE CAP REFORM AN OVERVIEW OF SITUATION
AND TRENDS
(str.181-202)

Milan Zjalić, Antigoni Dimitriadou, Andrea Rosati

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

TRAJNA ZAŠTITA ISTARSKOG GOVEDA GOSPODARSKIM ISKORIŠTAVANJEM U SUSTAVU RURALNOG RAZVITKA ISTRE (STR.203-226)

Pavo Caput, Ante Ivanković

Ostalo   

 

PDF
English