Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2006

01

Vanjština creske ovce (str.3-11)

Exterior characteristics of Cres sheep (str.3-11)

Vesna Pavić, Boro Mioč, Velimir Vušić, Zdravko Barać, Ivan Vnučec, Zvonimir Prpić, Zvonko Čokljat
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

Model proizvodnje goveđeg mesa
(str.13-18)

Krešimir Kuterovac

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

Analiza stanja uzgoja arapske pasmine konja u Republici Hrvatskoj (str.19-23)

Analasys of status of Arab horses breeding in the Republic of Croatia (str.19-23)

M. Čačić, N. Korabi, I. Čurik, Mirjana Baban
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

Sistematizacija uzgoja izvorne pasmine konja hrvatski posavac (str.25-29)

Breeding systematization of autochthonous horse breed Croatia posavac (str.25-29)

M. Čačić, S. Kolarić, N. Korabi, Mirna Mlađenović, D. Tadić, Jelena Pavan, Mirjana Baban, Ante Ivanković

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

Intensive fattening in housing
conditions
of young sheep Merino type

(str.31-34)

M. Cola, Florica Cola
Izlaganje sa skupa

 

PDF
English

 

Utjecaj godišnjeg doba na broj somatskih stanica u kravljem mlijeku isporučenom za tržište (str.35-39)

Influence of year season on somatic cell count in cow milk collected for the market (str.35-39)

Ana Dakić, Nataša Pintić, F. Poljak, Ana Novosel, Danijela Stručić, Tatjana Jelen, V. Pintić

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

Vrednovanje hranidbenog statusa mliječnih krava na osnovu sadržaja bjelančevina i ureje u mlijeku
(str.41-45)

Evaluation of nutritional status of dairy
cows based on milk protein and urea content

(str.41-45)

Vesna Gantner, K. Kuterovac, Sonja Jovanovac,
D. Solić, Ana Dakić

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

Genetska struktura i održivost populacija autohtonih pasmina goveda u Hrvatskoj (str.47-51)

The genetic structure and sustainability of autochthonous cattle breeds in Croatia (str.47-51)

Ante Ivanković, S. Orbanić, Pavo Caput, P. Mijić, M. Konjačić, Vesna Bulić

Izlaganje sa skupa

 

PDF
English

 

Linearna ocjena konformacijskih svojstava autohtonih pasmina konja u Hrvatskoj (str.53-57)

Linear conformation traits of the autochthonous horse breeds in Croatia (str.53-57)

Ante Ivanković, Jelena Ramljak
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

Značajke broja somatskih stanica
u profitabilnoj proizvodnji mlijeka
(
str.59-63)

Somatic cell count characteristics
in profitable milk production
(str.59-63)

I. Ivkić, P. Mijić, I. Knežević, F. Poljak
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

The effect of different housing
systems on the performance of crossbreds

(str.65-68)

R. Juška, Violeta Juškienč
Izlaganje sa skupa

 

PDF
English

 

Suživot goveda u stadu (str.69-75)

Common life of cattle in a herd (str.69-75)

Velibor Obradović, Pero Mijić, Ivan Knežević, Mirjana Baban
Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

Razvoj i misterij bolesti
"Kravlje ludilo"
(str.77-78)

Pavo Caput
Ostalo

 

PDF
Hrvatski