Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2005

06

UZGOJ PONIJA U HRVATSKOJ (str.403-416)

PONY BREEDING IN CROATIA (str.403-416)

Mato Čačić, Nidal Korabi, Domagoj Tadić, Slaven Kolarić,
Mirna Mlađenović, Jelena Pavan

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PRIMJENA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE
U GOVEDARSTVU SLOVENIJE
(str.417-424)

Marko Čepon

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

PRAG RENTABILNOSTI PROIZVODNJE MLIJEKA U RAZLIČITIM PROIZVODNIM SUSTAVIMA OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA (str.425-432)

Zoran Grgić, Branka Šakić, Vesna Očić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

GENOTIP KAO OSNOVICA RENTABILNE GOVEDARSKE PROIZVODNJE (str.433-441)

Ante Ivanković, Pavo Caput, Miljenko Konjačić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

TEHNOLOŠKO-TEHNIČKE OSNOVE SUSTAVA
KRAVA TELE
(str.443-450)

Mladen Knežević, Goran Perčulija, Krešimir Bošnjak,
Josip Leto, Marina Vranić

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

ČIMBENICI KOJI ODREĐUJU IZBOR SUSTAVA
PROIZVODNJE GOVEĐEG MESA
(str.451-463)

Ivan Jakopović, Mirna Dadić, Marina Šubaša
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

KONCEPT UZGOJNIH PROGRAMA
U GOVEDARSTVU HRVATSKE
(str.465-476)

Pavo Caput, Ante Ivanković, Miljenko Konjačić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski