Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2005

03

PLODNOST OVACA KUPREŠKE PRAMENKE I PRIRASZ
JANJADI U UVJETIMA OTOKA BRAČA
(str.163-171)

PROLIFICACY OF KUPRESKA PRAMENKA EWE AND
DAILY GAINS OF LAMBS IN THE ISLAND OF BRAC
CONDITIONS
(str.163-171)

Jelena Ramljak, Boro Mioč, Vesna Pavić, Ivan Vnučec,
Zoran Salamunović

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

NEHRANIDBENI ČIMBENICI SADRŽAJA UREJE
U MLIJEKU
(str.173-187)

NON-NUTRITIONAL FACTORS OF MILK UREA
CONCENTRATION
(str.173-187)

Zvonimir Prpić, Miljenko Konjačić, Ivan Vnučec,
Jelena Ramljak, Ante Ivanković

Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

SMJERNICE EU U PERADARSKOJ PROIZVODNJ KAVEZNI/ALTERNATIVNI NAČIN DRŽANJA
- PRIMJENA U PRAKSI
(str.189-201)

EUROPEAN UNION DIRECTIVES IN POULTRY
PRODUCTION CAGES: ALTERNATIVE PRODUCTION
OF TABLE EGGS- IMPLEMENTATION PRACTICE

(str.189-201)

Davorin Kralj

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

ANALIZA TROŠKOVA PROIZVODNJE MLIJEKA
(str.203-223)

COSTS ANALYSIS OF MILK PRODUCTION
(str.203-223)

Josip Haluška, Damir Rimac

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

NAVRŠILO SE 30 GODINA RADA STANICE ZA TESTIRANJE PROIZVODNIH SVOJSTAVA GOVEDA-PERFORMANCE TESTA U VARAŽDINU (str.225-237)

Božo Mikulić, Milan Bolić, Zlatko Matić, Vladimir Nazansky, Ljiljana Husinec
Ostalo

 

PDF
Hrvatski